Полезни връзки

 

Календар

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“
Модул „Културните и научните институции като образователна среда“

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ДИМИТРОВГРАД с нов спечелен проект по Национална програма „България – образователни маршрути“

Екипът за работа по проекти към ОУ “Васил Левски” гр. Димитровград за пореден път си свърши отлично работата си и спечели поредния си проект. Проектът е по Национална програма „България – образователни маршрути“, Модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“.

Проекта е насочен към изграждане основните на един нов образователен модел, който да внесе различен подход в традиционното образование и създаване на по-интересна и привлекателна среда, чрез съвместна работа между културните и образователни институции. Посещенията в планетариум, библиотеки, музеи, галерии и архитектурни паметници не само ще допълват заниманията на учениците в класната стая, но ще изграждат интерес към науката, историята, изкуството. Чрез интегриране действията на различните институции, които имат влияние върху развитието на учениците ще се предоставят възможности за по-добро усвояване на учебния материал, за разширяване на кръгозора, за информирано поведение в социална среда, а също и за забавление.
Музейната, библиотечната среда предоставя условия за онагледяване и за „разиграване” на образователни ситуации в степен, която не е изпълнима в училищна среда.

2.1. Основни цели: 
1. Oсигуряване на условия за провеждане учебни часове в естествена среда, извън класната стая;
2. Разширяване на знанията на учениците, чрез използване на съхраненото културно-историческо наследство, както и внедряване на нови, съвременни музейно-педагогически методи за работа, включване на практически дейности в процеса на учене.

2.2. Основни резултати: 
1. Приобщаване на учениците към музейното дело, към случващото се в музея и най- вече превръщане на музеят в една общодостъпна среда, чрез провокиране на съпричастност и интерес.
2. Формиран траен интерес към културно наследство; към откривателство и търсене.
3. Изградени умения за опазване на националната памет и осмисляне на българската идентичност, превръщането им в убеждения и в модели на адекватно за съвремието ни поведение (отношение към учебния процес, стил на живот, стандарти на мислене и социална активност).

2.3. Основна дейност: 
- провеждане на задължителни и избираеми учебни часове по учебни предмети (БЕЛ, История и цивилизации, Човекът и обществото, Човекът и природата) от училищната подготовка в музеи, обществени библиотеки, обсерватории, планетариуми; 
- посещение на театрални постановки, концерти, филми и др. (или представянето им в училище), свързани с конкретно учебно съдържание;
- срещи с актьори, писатели, художници, музикални дейци, библиотекари от обществени библиотеки и др. по теми, свързани с конкретно учебно съдържание; 
- провеждане на литературни четения, конкурси, „дни на….” съвместно с културни и с научни институции 
- провеждане на виртуални турове в културни и научни институции; 
- осигуряване на абонамент за читателски карти в обществените библиотеки за проявилите желание ученици, вкл. техните учители, както и достъп до специализираните услуги, които предоставят обществените библиотеки 
Ще бъдат посетени:
▪ Градска библиотека „Пеню Пенев“, гр.Димитровград
▪ Александровската гробница, музей на тракийското изкуство – село Александрово
▪ Къща музей „Иван Вазов“, гр. Сопот
▪ Народна Астрономическа обсерватория и планетариум "Джордано Бруно" – Димитровград