Полезни връзки

 

Календар

 

 

Тема на обучението: "Интерактивна дигитална платформа за обучение – MozaBook"

Място на провеждане: г-д Велинград, хотел "Камена"

Период на провеждане: Присъствено на 25-26.11.2023 г.

Начален и краен час: 9.00 ч. - 16.30 ч.

Наименование на обучителната институция: "Орак Инженеринг" ЕООД

Брой педагогически специалисти: 15