Полезни връзки

 

Календар

 

 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

+ гр. Димитровград 6400, общ. Димитровград, обл. Хасково; ул. ”Бузлуджа” № 1 ; ) тел. 0391 6-11-64;

: e-mail: info-2602017@edu.mon.bg ; https://vlevski-dimitrovgrad.com/

УТВЪРЖДАВАМ: Заличен подпис на основание чл. 4 от ОРЗД

           Директор /Станислава Колева /

Седмично разписание на часовете  на учениците от прогимназиален етап

II срок – учебна 2023/2024 г.

(влиза в сила от 06.02.2024 г.)

                               

 

                        5 клас

                    6 клас

                      7 клас

ПОНЕДЕЛНИК

1

БЕЛ

Човекът и природата

Математематика

2

БЕЛ

Математематика

Биология и ЗО

3

Математематика

Геогр. и икономика

БЕЛ

4

Англ.език

ФВС

История и цивилизация

5

История и цивилизация

БЕЛ

Химия и ООС

6

Техн. и предприемачество

БЕЛ

Музика

7

ЧК

ЧК

ЧК

 

 

ВТОРНИК

1

ФВС

Англ.език

БЕЛ

2

Математематика

Човкът и природата

БЕЛ

3

БЕЛ

Математематика

Англ.език

4

Човкът и природата

БЕЛ

Математематика

5

КМ и ИТ

БЕЛ

Биология и ЗО

6

Музика

КМ и ИТ

Изобр. изкуство

7

Техн.и предприемачество

КМ и ИТ

 

 

СРЯДА

1

БЕЛ

Математематика

ФВС

2

Математематика

ФВС

БЕЛ

3

Геогр. и икономика

БЕЛ

Математематика

4

Англ.език

История и цивилизация

Математематика

5

Музика

Изобр. изкзкуство

Геогр. и икономика

6

История и цивилизация

Изобр. изкзкуство

Англ.език

7

Музика

Техн.и предприемачество

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1

БЕЛ

Геогр. и икономика

Математематика

2

Математематика

ФВС

БЕЛ

3

Англ.език

БЕЛ

История и цивилизация

4

Човкът и природата

Математематика

Геогр. и икономика

5

КМ и ИТ

История и цивилизация

Англ.език

6

Геогр. и икономика

Англ. език

Химия и ООС

7

УЧСД

Музика

КМ и ИТ

 

 

ПЕТЪК

1

Математематика

Англ.език

БЕЛ ИУЧ

2

Човкът и природата

Математематика

БЕЛ ИУЧ

3

БЕЛ ИУЧ

Техн.и предприемачество

МАТ ИУЧ

4

МАТ. ИУЧ

БЕЛ ИУЧ

Физика и астрномия

5

ФВС

БЕЛ ИУЧ

Изобр. изкзкуство

6

Изобр. изкзкуство

МАТ ИУЧ

ФВС

7

Изобр. изкзкуство

УЧСД

8

УЧСД