Полезни връзки

 

Календар

 

 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

+ гр. Димитровград 6400, общ. Димитровград, обл. Хасково; ул. ”Бузлуджа” № 1 ; ) тел. 0391 6-11-64;

: e-mail: info-2602017@edu.mon.bg ; https://vlevski-dimitrovgrad.com/

                                                                            

УТВЪРЖДАВАМ: Заличен подпис на основание чл. 4 от ОРЗД

                      /Станислава Колева/

                       Директор

Седмично разписание на часовете  на учениците от начален етап

II срок – учебна 2023/2024 г.

(влиза в сила от 06.02.2024 г.)

1 КЛАС

2 КЛАС

3 КЛАС

4 КЛАС

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Понеделник

1

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3

МАТЕМАТИКА

АЕ

ФВС

МАТЕМАТИКА

4

ИИ

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

ЧО

5

ИИ

ИИ

ЧП

МУЗИКА

6

УЧСД

7

Вторник

Вторник

Вторник

Вторник

1

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

БЕЛ

ФВС

МАТЕМАТИКА

ЧП

3

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА

ЧО

ФВС

4

ФВС

МУЗИКА

МУЗИКА

МАТЕМАТИКА

5

МУЗИКА

ТП

АЕ

ИИ

6

ИИ

7

Сряда

Сряда

Сряда

Сряда

1

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

БЕЛ

БЕЛ

2

МАТЕМАТИКА

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

3

РОДИНОЗНАНИЕ

БЕЛ

ФВС

АЕ

4

МУЗИКА

БЕЛ

КМ

МАТЕМАТИКА

5

ЧК

ЧК

МАТЕМАТИКА

КМ

6

ЧК

ЧК

7

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

Четвъртък

1

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

БЕЛ

БЕЛ

АЕ

БЕЛ

3

МАТЕМАТИКА

ФВС

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

4

ФВС

РОДИНОЗНАНИЕ

ИИ

ТП

5

МУЗИКА

ИИ

АЕ

6

УЧСД

7

Петък

Петък

Петък

Петък

1

ИУЧ- БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ИУЧ-МАТЕМАТИКА

2

ИУЧ- БЕЛ

ИУЧ-БЕЛ

ФВС

ИУЧ - БЕЛ

3

ИУЧ-МАТЕМАТИКА

ИУЧ-МАТЕМАТИКА

ИУЧ- МАТЕМАТИКА

ФВС

4

ТП

УЧСД

ЧО

ЧП

5

УЧСД

ТП

АЕ

6

АЕ

7