Полезни връзки

 

Календар

 

 

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

Станислава

Колева

Директор

Мария

Григорова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Илияна

Христова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ваня

Тенева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Марияна

Младенова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Виждан

Аптула

Старши учител , общообразователен учебен предмет (БЕЛ) в прогимназиален етап

Елица

Господинова

Учител , общообразователен учебен предмет (МАТЕМАТИКА) в прогимназиален етап

Теодора

Василева

Старши учител , общообразователен учебен предмет (ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ) в прогимназиален етап

Ирина

Райкова

Учител , общообразователен учебен предмет (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МУЗИКА) в прогимназиален етап

Сефер

Халил

Старши учител , общообразователен учебен предмет (БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ) в прогимназиален етап

Севил

Бекир

Учител , общообразователен учебен предмет (ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ) в прогимназиален етап

Бахрие

Аптула

Старши учител в група ЦОУД ( I - IV клас)

Далия

Делинова

Учител в група ЦОУД  ( I - IV клас)

Росица

Филипова

Учител в група ЦОУД  ( I - IV клас)

Севгюл

Хасан

Учител в група ЦОУД ( V -VII клас)

Славка

Йорданова

Старши учител в група ЦОУД ( V -VII клас)

Ивелина

Георгиева

Педагогически съветник

Иван

Григоров

Помощник на учителя

Мария

Добрева

Главен счетоводител

Йорданка

Стоилова

Завеждащ административна служба

Живко

Желязков

Огняр

Светлана

Андреева

Чистач/хигиенист

Мария

Христозова

Чистач/хигиенист