Полезни връзки

 

Календар

 

 

Обществен съвет

Председател - Иванка Янкова (родител);

Членове: Димитрина Йорданова (родител);

Илийка Арнаудова (родител);

Минка Стоянова (финансиращ орган);

Росица Георгиева (работодатели)

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата