Полезни връзки

 

Календар

 

 

Профил на купувача

Данни за възложителя:

 

Пощенски адрес: гр.Димитровград, П.К.6400, ул. "Бузлуджа" 1
E-mail: v_levski@abv.bg
Лица за контакти: Станислава Колева - Директор
тел.0391/66103, 0887733900
Мария Добрева - гл. счетоводител, тел.0887722172