Полезни връзки

 

Календар

 

 

Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“
Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ 

Проектът е спечелен и реализиран по Национални програми на МОН за 2023 година и включва осигуряване на външна и вътрешна (подвижна) площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в училище; тяхното оборудване и обзавеждане. Целта на програмата е създаване условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата в пътното движение в рамките на образователната институция /детска градина, училище/ и извън нея. Стойността на проекта е 4500 лв., като се осигурява съфинансиране от училището в размер на 20% от извършените разходи (900лв).
При осигуряването на външна и вътрешна (подвижна) площадка за обучение по БДП са изпълнени следните изисквания:

Настоящата външна площадка за игра и обучение на деца по безопасност на движението е обособена да бъде боядисана и разчертана в двора на училището. Тя ще бъде разположена върху площ от 91 кв. м с размери 13 м х 7 м.

Вътрешната (подвижна) площадка е с размери 5 м х 4,50 м , изработена от винил.
Формата, размерите и съдържанието на площадките представляват умален размер на комуникационна мрежа от сгради, паркинг, улици, кръстовища и велосипедна алея, запълнени с вертикална сигнализация (пътни знаци и светофари) и хоризонтална маркировка.
 
Училището разполага със следното оборудване и обзавеждане за площадките:
 
№    Наименование на стоките                                                       Общ брой

1.    Светофар                                                                                      1
2.    Стоп палка                                                                                   2
3.    Сигнално предпазни жилетки                                                   12
4.    Комплект от 12 бр. пътни знаци с височина 110 см                1
5.    Симулационни очила (за алкохол и наркотици)                      2
6.    Табла за обучение по БДП                                                         2
7.    Конуси                                                                                         10
8.    Детски велосипед                                                                       1
9.    Каска за велосипедист                                                                2
8.    Програмируем учебен робот „Botley” 2.0                                1
9.    Картинг                                                                                        2
10.    Светлоотразителен триъгълник                                              1
 
Модулните учебни площадки са предназначение за възпитанието и обучението на децата и учениците като пешеходци и велосипедисти в часовете по Безопасност на движението по пътищата; за формиране на социално-отговорно поведение. Целта им е децата подробно да се запознаят с правилата за движение по улиците, както и с техническите средства за организация и регулиране на движението.

На площадките учениците, пешеходци/ велосипедисти, формират умения да:
– различават елементите на улицата;
– разпознават и различават основните пътни знаци;
– разпознават трите основни сигнала на светофара;
– да разпознават основните елементи на различните видове кръстовища;
– да пресичат безопасно регулирани и нерегулирани кръстовища.

Безопасността на децата-участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми на обществото, тъй като е пряко свързан с опазване на живота и здравето на децата и учениците днес и с подготвянето им като знаещи, културни, дисциплинирани и отговорни участници в движението в утрешния ден.

гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково