Обществен съвет

Състав на обществения съвет:

1. Антоанета Шаркова

2. Димитър Станчев

3. Диана Атанасова

4. Тинка Асенова

5. Румяна Христова

 

Резервни членове:

1. Светла Славчева

2. Наньо Донев

 

Полезни връзки

 

Календар