Полезни връзки

 

Календар

 

 

История

ОУ ”Васил Левски” е средищно училище. То е единствено в област Хасково, обучаващо учениците по музика , с прием след VІІІ клас.
В продължение на 20 години ръководствата и колективите на ОУ ”Васил Левски” успешно утвърждават визията му на водеща образователна институция в Димитровград и региона в сферата на изкуството.
В училището през учебната 2011/2012 година се обучават 400 ученици от І до ХІІ клас с общообразователна и профилирана подготовка по музика и изобразително изкуство.

 

ЛЕТОПИС НА ВЪЗХОДА!
 • 15 септември 1961 година е рождената дата на училище “Васил Левски”. Директор наОУ е Александър Николов.
 • 1963/1964 година е построена спортната площадка с волейболно и баскетболно игрище. Директор на училището е Георги Иванов.
 • 19 февруари 1976 година - тържествено се открива разширението на училищната сграда.
 • 15 септември 1981 година се открива първата учебна година в условията наЕСПУ ”Васил Левски”.Директор на училището е Недялка Василевска.
 • 1982/1983 година е завършен строежът на ученическа столова. Влиза в действие парното отопление.
 • 1987/1988 година започва интензивното изучаване на чужди езици за горен курс.
 • 1987, послучай 25 - годишнината училището е наградено с орден”Кирил и Методий”ІІІстепен от МОН. Трима учители са носители на значка ”Отличник на МНП", а петима - на орден ”Кирил и Методий”.
 • 1989/1990 година се сформират първите паралелки с профил ”Изкуства" - музика и изобразително изкуство.1989 година е завършен бюст паметник на Васил Левски, разположен в алеята до училището. Построен е със средства, събрани от дарители.
 • 1990 година е глаОУван от ОбС-Димитровград статут на училището като езиково, с изучаване на английски и немски език, с подготвителни класове.
 • 1992 година, с решение № 81 на ОбС-Димитровград, се утвърждават основните структурни направления на СОУ ”Васил Левски”; общообразователна подготовка с дванадесетгодишен курс на обучение и вътрешноучилищно профилиране по музика и изобразително изкуство отІдоХІІклас, и като езиково училище с изучаване на английски и немски език.
 • 1993 година със заповед РД-14-29 на МОН чуждоезиковото обучение се обособява в новооткритата Езикова гимназия - Димитровтрад, с прием на учениците след завършенVІІклас. Директор на Езикова гимназия е Милка Златева.
 • 1993 година в СОУ “Васил Левски” остават паралелките отІдоVІІІклас, три общообразователни паралелки вІХклас и паралелките с профил “Изкуства" - музика и изобразително изкуство.Директор на СОУ ”Васил Левски” е Николина Стаматова.
 • 1999/2000 годинаученическият стол е реконструиран във филиал по изкуствата, с две ателиета по изобразително изкуство и седем кабинета по музика. Директор на училището е Радка Сенкова.
 • 2000/2001 година директор на СОУ "Васил Левски" е Антон Иванов. Обновена е компютърната база на училището, съобразно съвременните изисквания за обучение по информатика и информационни технологии.Открива се първият компютърен кабинет с дарения от училищното настоятелство.
 • 2003 - 2005 година училището се сдобива с още два компютърни кабинета.
 • 2004/2005 година във филиала по изкуствата се обособява камерна концертна зала, в която важно място заема дарения от Министерството на културата роял.
 • 2005/2006 година в училището се откриват еврокабинет и видеозала.
 • 2005 - 2010 година е направен основен ремонт на санитарните помещения в училището.
 • 15 август 2006 година със заповед на Министъра на образованието и науката СОУ "Васил Левски" става приемно училище, във връзка с извършената оптимизация на училищната мрежа в община Димитровград. От 06.04.2009 година с ПМС N84 училището се утвърждава като средищно. В него се обучават 189 ученици от 12 села.
 • 2007/2008 година е подменена дървена с PVC дограма по Национална програма "Енергоефективно саниране".
 • 2008 година е направен основен ремонт на физкултурен салон по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", съвместно с община Димитровград.
 • 2009/2010 година училището работи по проект "Приемното училище - привлекателна територия за нашите деца" с 320 ученици в 13 извънкласни форми.
 • 2011 година се открива модерен реОУрсен кабинет за обучение на 20 ученици със СОП.