Полезни връзки

 

Календар

 

 

Екип

Антон Иванов Директор
Марияна Малденова Учител начален етап
Мария Григорова Учител начален етап
Ваня Тенева Учител начален етап
Илиана Христова Учител начален етап
Калина Запрянова Учител в група ЦОУД I -IV клас
Бахрие Аптула Старши учител в група ЦОУД I -IV клас
Ивета Бонева Учител в група ЦОУД I -IV клас
Севгюл Хасан Учител в група ЦОУД V-VII клас
Росица Георгиева Старши учител БЕЛ
Славка Йорданова Старши учител в група ЦОУД V-VII клас
Виждан Аптула Учител английски език
Марияна Костадинова Старши учител математика и ИТ
Сефер Халил Старши учител химия и ООС, биология и ЗО, физика и астрономия
Теодора Василева Старши учител физическа култура и спорт

 

Мария Добрева                                   Главен счетоводител                              
Йорданка Стоилова                        Завеждащ административна служба
Мария Христозова Чистачка
Светла Андреева Чистачка