SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


БДП


Проекти


За нас


Документи по
чл.263 ал.1
от ЗПУО


Материална база


Прием


Ученици


Учители


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      СУ ”ВасилЛевски” е средищно училище. То е единствено в област Хасково, обучаващо учениците по музика , с прием след VІІІ клас.
     В продължение на 20 години ръководствата и колективите на СУ ”Васил Левски” успешно утвърждават визията му на водеща образователна институция в Димитровград и региона в сферата на изкуството.
     В училището през учебната 2011/2012 година  се обучават  400  ученици от І до ХІІ клас с общообразователна и профилирана подготовка по музика и изобразително изкуство.

 

ЛЕТОПИС НА ВЪЗХОДА!

     15 септември 1961 година е рождената дата на училище “Васил Левски”.   
     Директор на 
ОУ е Александър Николов.
1963/1964 година е построена спортната площадка с волейболно и баскетболно игрище.
     Директор на училището е Георги Иванов.

     19 февруари 1976 година - тържествено се открива разширението на училищната сграда.

     15 септември 1981 година се открива първата учебна година в условията на ЕСПУ ”Васил Левски”.

     Директор на училището е Недялка Василевска.
     1982/1983 година е завършен строежът на ученическа столова. Влиза в действие парното отопление.

     1987/1988 година започва интензивното изучаване на чужди езици за горен курс.

     1987, послучай 25 - годишнината училището е наградено с орден”Кирил и Методий”
ІІІ степен от МОН. Трима учители са носители на значка ”Отличник на МНП", а петима - на орден ”Кирил и Методий”.
     
1989/1990 година се сформират първите паралелки с профил ”Изкуства" - музика и изобразително изкуство. 1989 година е завършен бюст паметник на Васил Левски, разположен в алеята до училището. Построен е със средства, събрани от дарители.
    1990 година е гласуван от ОбС-Димитровград статут на училището като езиково, с изучаване на английски и немски език, с подготвителни класове.

     1992 година, с решение № 81 на ОбС-Димитровград, се утвърждават основните структурни направления на СОУ ”Васил Левски”; общообразователна подготовка с дванадесетгодишен курс на обучение и вътрешноучилищно профилиране по музика и изобразително изкуство от
І до ХІІ клас, и като езиково училище с изучаване на английски и немски език.
       1993 година със заповед РД-14-29 на МОН чуждоезиковото обучение се обособява в новооткритата Езикова гимназия - Димитровтрад, с прием на учениците след завършен
VІІ клас.

       Директор на Езикова гимназия е Милка Златева.
      1993 година в СОУ “Васил Левски” остават паралелките от
І до VІІІ клас, три общообразователни паралелки в ІХ клас и паралелките с профил “Изкуства" - музика и изобразително изкуство.
       
Директор на СОУ ”Васил Левски” е Николина Стаматова.
    1999/2000 година 
ученическият стол е реконструиран във филиал по изкуствата, с две ателиета по изобразително изкуство и седем кабинета по музика.

       Директор на училището е Радка Сенкова.

       2
000/2001 година директор на СОУ "Васил Левски" е Антон Иванов. Обновена е компютърната база на училището, съобразно съвременните изисквания за обучение по информатика и информационни технологии. Открива се първият компютърен кабинет с дарения от училищното настоятелство.
        2003 - 2005 година училището се сдобива с още два компютърни кабинета.
        2004/2005 година във филиала по изкуствата се обособява камерна концертна зала, в която важно място заема дарения от Министерството на културата роял.
        2005/2006 година в училището се откриват еврокабинет и видеозала.
       2005 - 2010 година е направен основен ремонт на санитарните помещения в училището.
        15 август 2006 година със заповед на Министъра на образованието и науката СОУ "Васил Левски" става приемно училище
, във връзка с извършената оптимизация на училищната мрежа в община Димитровград. От 06.04.2009 година с ПМС N84 училището се утвърждава като средищно. В него се обучават 189 ученици от 12 села.
        2007/2008 година е подменена дървена с PVC дограма по Национална програма "Енергоефективно саниране".
        2008 година е направен основен ремонт на физкултурен салон по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"
, съвместно с община Димитровград.
       2009/2010 година училището работи по проект "Приемното училище - привлекателна територия за нашите деца" с 320 ученици в 13 извънкласни форми.
         2011 година се открива модерен ресурсен кабинет за обучение на 20 ученици със СОП.

 

За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg