SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


БДП


Проекти


За нас


Документи по
чл.263 ал.1
от ЗПУО


Материална база


Прием


Ученици


Учители


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

 

 

 

Антон Иванов Директор
Марияна Малденова Учител начален етап
Мария Григорова Учител начален етап
Ваня Тенева Учител начален етап
Илиана Христова Учител начален етап
Калина Запрянова Възпитател
Бахрие Аптула Възпитател
Радка Вълкова Старши възпитател
Димка Данева Старши възпитател
Росица Георгиева Старши учител БЕЛ
Славка Йорданова Старши възпитател
Виждан Аптула Уучител английски език
Марияна Костадинова Старши учител математика и ИТ
Сефер Халил Учител химия и ООС
Теодора Василева Учител физическа култура и спорт

 

За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg