SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


За нас


Стратегии


Материална база


Профили


Прием


Ученици


Учители


Стипендии


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

 

 

 

Антон Ангелов Иванов Директор
Петя Васкова Желязова ПДУД
Недялка Петрова Ангелова Учител начален етап
Бойка Генчева Георгиева Учител начален етап
Наталия Панева Христозова Учител начален етап
Марияна Колева Янева Младши възпитател
Мария Маврудова Учител БЕЛ
Димка Иванова Данева Старши възпитател
Росица Георгиева Георгиева Старши учител БЕЛ
Славка Димитрова Лозева Възпитател
Виждан Рами Аптула Младши учител английски език
Виолета Жекова Въчева - Петкова Старши учител математика
Тодорка Иванова Николова Старши учител математика
Марияна Здравкова Костадинова - Стефанова Старши учител информатика и ИТ
Зорница Николова Никова Учител химия и ООС
Димитър Гинев Стоев Старши учител история и цивилизация
Теодора Атанасова Василева Учител физическа култура и спорт
Йордан Гошев Йорданов Учител изобразително изкуство
Илза Минчева Недялкова Старши учител музика
Красимир Вълчанов Чанов Старши учител музика
Елена Георгиева Беделева Старши учител музика
Диана Кръстева Кордова - Русева Старши учител музика
Татяна Иванова Колева Старши учител музика
Елина Димитрова Стефанова Учител музика
Георги Христов Беделев Учител музика

 

За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg