SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


За нас


Документи


Материална база


Профили


Прием


Ученици


Учители


Стипендии


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

     Стратегия за развитие на СОУ "Васил Левски"

     Правилник за дейността на СУ "Васил Левски"

      Програма за предоставяне на равни възможности

      Програма за превенция на ранното напускане на училище

      Мерки за повишаване на качеството на образование

      Годишен план

      Учебни планове

      През учебната 2017/2018 година учениците в СУ "Васил Левски" се обучават в   дневна и самостоятелна форма.

За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg