SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


БДП


Проекти


За нас


Документи по
чл.263 ал.1
от ЗПУО


Материална база


Прием


Ученици


Учители


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

     Стратегия за развитие на ОУ "Васил Левски"

     Правилник за дейността на ОУ "Васил Левски"

      Учебни планове

      Форми на обучение в ОУ "Васил Левски" с Решение №1 по т.1 от ПС от 10.09.2020г.

            Педагогическият съвет гласува дневна форма на обучение за учебната 2020/2021 година.

      Годишен план за дейността на училището

      Програма за превенция на ранното напускане на училище

       Програма за предоставяне на равни възможности

За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg