SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


За нас


Стратегии


Материална база


Профили


Прием


Ученици


Учители


Стипендии


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

 

 

ПРОФИЛ ”ИЗКУСТВА” - МУЗИКА

Профилиращи предмети:

Музика
Български език и литература
I Чужд език
Информационни технологии - компютърна нотография

 

Учениците в профил”Музика” се обучават в следните специалности:
Народни инструменти/гайда, гъдулка, тамбура/
Ударни инструменти
Духови инструменти/кларинет, флейта/                                        
Струнни инструменти/китара/
Клавирни инструменти/пиано, акордеон /
Народно пеене
Естрадно пеене

Изучават се и следните специалности от теория на музиката:

Елементарна теория на музиката
Солфеж и начална хармония
Учебен хор и хорознание
Анализ на музиката
Компютърна нотография
Задължително пиано/акордеон/съпровод

За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg