SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


БДП


Проекти


За нас


Документи по
чл.263 ал.1
от ЗПУО


Материална база


Прием


Ученици


Учители


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

 

Досие 1:

     Обществена поръчка  по реда на глава двадесет и шест, на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки чрез Събиране на оферти с обява с предмет: Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2016/2017г.“  по обособени позиции:

     „Обособена позиция № 1 - специализиран превоз на ученици от с. Черногорово, с. Воден до СУ “Васил Левски” гр. Димитровград.”

     „Обособена позиция № 2 - специализиран превоз на ученици от с. Долно Белево, с Злато поле, с. Брод до СУ “Васил Левски”, Димитровград”.

     „Обособена позиция № 3 - специализиран превоз на ученици от кв. Марийно, кв. Изгрев до СУ “Васил Левски” гр. Димитровград.”

     № на обявата в АОП 9055991

За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg