SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


За нас


Документи


Материална база


Профили


Прием


Ученици


Учители


Стипендии


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

 

 

 

 

 

 

 

 


График на дейностите по приемане на ученици в СУ "Васил Левски", Димитровград след завършен VIII клас - Непрофилирана подготовка
за учебната 2017/2018 година

 

Вид дейност
Срок
1.
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.
03.07.-05.07.2017г. вкл.
2.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
до 06.07.2017г. вкл.
3.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране .
07.07.2017г.
4.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране.
10.07.2017г.
5.
Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.
11.07.2017г.
6.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
до 13.07.2017г.
7.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
14.07.2017г.
8.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
до 18.07.2017г. вкл.
9.
Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.
19.07.2017г.
10.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
20.07.2017г.
11.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
21.07.2017г.
12.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 18.07.2017г. вкл
13.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.
определя се от директора
до 04.09.2017г. вкл.
14.
Утвърждаване на осъществения държавен план прием.
до 14.09.2017г. вкл.
Приемът на документи ще се осъществява от 8,00ч. до 16,30ч. съобразно графика.

 

За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg