SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


За нас


Документи


Материална база


Профили


Прием


Ученици


Учители


Стипендии


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


График на дейностите по приемане на ученици в СУ "Васил Левски", Димитровград след завършен VII клас -
профил "Музика"
за учебната 2017/2018 година

 

Вид дейност
Срок
1.
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите до Началника на РУО.
05.05.-10.05.2017г. вкл.
2.
Обявяване на списъци с разпределението на ученици по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите.
Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.
до 12.05.2017г. вкл.
3.
Провеждане на тестове по:
- български език и литература
- математика
19.05.2017г.
22.05.2017г.
4.
Обявяване на резултатите от тестовете.
до 05.06.2017г. вкл.
5.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
- музика
05.06.2017г.
6.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 09.06.2017г. вкл.
7.
Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.
12.06-13.07.2017г. вкл.
8.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до уастие в приема.
16.06.-22.06.2017г. вкл.
9.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
до 27.06.2017г. вкл.
10.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
28.06.-30.06.2017г. вкл.
11.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
до 04.07.2017г. вкл.
12.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
05.07.-07.07.2017г. вкл.
13.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.
10.07.2017г.
14.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
11.07.-13.07.2017г. вкл.
15.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.
до 17.07.2017г. вкл.
16.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.
18.07.-19.07.2017г. вкл.
17.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.
21.07.2017г.
18.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.
определя се от директора
до 04.09.2017г. вкл.
19.
Утвърждаване на осъществения държавен план прием.
до 14.09.2017г. вкл.
Приемът на документи ще се осъществява от 8,00ч. до 16,30ч. съобразно графика.

 

За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg