SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


За нас


Стратегии


Материална база


Профили


Прием


Ученици


Учители


Стипендии


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

 

 

 

 

 

 

       График на дейностите по проект "Подкрепа за успех"

      

       Документи за достъп до обществена информация

 

      Административни услуги - документи

 

     Програма за превенция на ранното напускане на училище

    

     Програма за предоставяне на равни възможности

     

     Проект "Твоят час - фаза1"

    

 

       ОУ "Васил Левски" Димитровград ОБЯВЯВА процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко” за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.  

Определяме срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – не по-малък от 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение -  18.04.2019 г.

Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 30.04.2019 г. включително, до 12,00 часа.

     Образец приложение
 
   
За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg