SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


За нас


Стратегии


Материална база


Профили


Прием


Ученици


Учители


Стипендии


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

 

 

 

 

 

     Заповед за изпити

 

 

   Утвърден училищен план - прием

за учебната 2017/2018 год.

I клас

- 1 паралелка за I клас;

- 22 ученика;

- целодневна организация на учебния процес.

VIII клас

- 1 паралелка за VIII клас - профил "Музика" с разширено изучаване на английски език;

- 26 ученика;

- 5 годишен срок на обучение.

IХ клас

- 1 паралелка за IХ клас - непрофилирана подготовка;

- 26 ученика;

- 4 годишен срок на обучение.

 

 

За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg