SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


БДП


За нас


Документи


Материална база


Прием


Ученици


Учители


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

 

         
         ЗОП Профил на купувача:


          Данни за възложителя

Пощенски адрес: гр.Димитровград, П.К.6400, ул. "Бузлуджа" 1
E-mail: v_levski@abv.bg
Лица за контакти: Антон Иванов - Директор
тел.0391/66103, 0887733900
Мария Стоянова - гл. счетоводител, тел.0887722172

 

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg