SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград

Да бъдем равни с другите
европейски народи зависи
от собствените ни задружни
сили...

Васил Левски

SOU, СОУ, Levski, Левски, Димитровград
 

 


Актуално


БДП


Проекти


За нас


Документи по
чл.263 ал.1
от ЗПУО


Материална база


Прием


Ученици


Учители


Бюджет


Профил на купувача


Обществен съвет


Полезни връзки


 

             

             Състав на обществения съвет:

         1. Антоанета Шаркова

         2. Димитър Станчев

         3. Диана Атанасова

         4. Тинка Асенова

         5. Румяна Христова

               Резервни членове:

         1. Светла Славчева

         2. Наньо Донев

 

За контакти: Димитровград, ул. "Бузлуджа"N1; тел./факс:0391/6 61 03; e-mail: v_levski@abv.bg